Čištění odpadní nádobky a filtrůPřed čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.

Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly žádné nečistoty.

Odpadní nádobku vyprázdněte v následujících případech. 1. Když je odpadní nádobka plná.

2.Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.

3.Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.

1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH) a vytažením z vysavače.

2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

3. Sejměte fi ltr a síťový fi ltr z odpadní nádobky.

Filtr

 

Síťový filtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Vytřepte prach z fi ltru, ze síťového fi ltru a z odpadní nádobky.

Můžete provést opláchnutí vodou.

Po opláchnutí vodou:

1. Odpadní nádobka: Vytřete vodu do sucha.

POZNÁMKA 2. Filtr, síťový fi ltr: Proveďte úplné vysušení a opětovné sestavení.

5.Instalujte fi ltr a síťový fi ltr zpět do odpadní nádobky.

- Síťový fi ltr instalujte tak, aby mřížka byla na spodní straně. V opačném případě nebude možné tento fi ltr instalovat.

Po instalaci odpadní nádobky bez fi ltru se zobrazí chybový

POZOR kód C08.

Zajistěte instalaci fi ltru.

6. Uzavřete kryt odpadní nádobky a instalujte ji do vysavače.

ÚDRŽBA 04

údržba _39