Informujte se o používání funkce automatického vyprázdnění

1. Zapněte vypínač.

Vypínač

2.Zapněte vypínač automatického vyprázdnění.

Je-li funkce automatického vyprázdnění vypnutá, vysavač tuto funkci neprovádí.

Pokud se nádoba pro prach zaplní prachem, vraťte vysavačový robot do režimu AutoEmptier.

A automatický vyprazdňovač se začne automaticky vyprazdňovat.

Volič zapnutí/vypnutí automatického vyprazdňování

Kontrolka automatického vyprazdňování (červená)

3.Po zaparkování v automatickém vyprazdňovači robotický vysavač zahájí automatické vyprázdnění odpadu.

Pokud robotický vysavač zahájí úklid v dobíjecí stanici a je- li v tomto momentu odpadní nádobka plná, vydá se robot k vyprazdňovači odpadu.

4.Po zaplnění nádobky vyprazdňovače odpadu se rozsvítí kontrolka zaplnění. Vyprázdněte odpadní nádobku

vyprazdňovače odpadu. Vyčistěte vstupní otvor vzduchu ve spodní části vysavače. Vyčistěte fi ltr.

Robotický vysavač nedokáže vyprázdnit těžké nečistoty. Vyprazdňujte odpadní nádobku robotického vysavače pravidelně.

Kontrolka zaplnění

Připojení kobercového doplňku

Připojte prosím kobercový doplněk tak, že bude vysavačový robot jezdit hladce po koberci.

1. Ujistěte se, že výčnělek uprostřed příslušenství jde pod automatický vyprazdňovač a pak tlačte, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“ (držte se směru šipek).

Zacvaknutí

2. Pro všechny ostatní plochy (tj. ne koberce) zatáhněte doplňky na každé straně a vytáhněte příslušenství (držte se směru šipek).

22_ provoz