Automatický úklid

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

Stisknete-li tlačítko Start/Stop na vysavači nebo na dálkovém ovladači, aniž byste vybrali určitý režim úklidu, spustí se automatický úklid.

Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.

Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na místě mimo nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu stanici vyhledat, zastaví v blízkosti místa, kde zahájil úklid.

Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet obnovených operací úklidu: jedna)

Tlačítko na

Tlačítko na

Postup při

vysavači

dálkovém ovladači

konfiguraci

 

1.

Nastavte režim.

 

 

jednou

 

 

 

2.

Zrušte režim.

Normální režim

Informace o funkci Pokračování v úklidu

Pokud robotický vysavač usoudil, že je úklid hotov, funkce

POZNÁMKA

obnovení úklidu se neprovede.

Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

• Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte POZOR tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový

a začne uklízet znovu od začátku.

Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.

Při každém stisknutí tlačítka Prachové čidlo se postupně zapíná a vypíná ikona Prachové čidlo na panelu displeje. Pokud ikona Prachové čidlo svítí, můžete zahájit úklid

v režimu Prachové čidlo.

Režim Turbo

Režim prachového čidla

Úklid je dokončen

30_ provoz