Stacja ładująca

Przycisk wyboru włączenia/wyłączenia

funkcji automatycznego opróżniania Przycisk wyjęcia pojemnika na kurz

 

Pojemnik na kurz

 

Kontrolka Pełen (czerwona)

 

Kontrolka automatycznego

Przycisk zasilania

opróżniania (czerwona)

 

Kontrolka ładowania (zielona)

 

Kontrolka zasilania

 

(czerwona)

Wlot kurzu

Nasadka cyklonu

 

pojemnika na

Zaciski ładowania

kurz robota

 

odkurzającego

 

VIRTUAL GUARD

Przycisk Tryb/Zasilanie

Kontrolka trybów

Czujnik wykrywania głównego

korpusu

Czujnik wykrywania odległości

Montowanie akumulatorów

Akumulatory nie są dostarczane razem z urządzeniem. Należy je zakupić oddzielnie. Przed użyciem urządzenia należy włożyć akumulatory alkaliczne (typ D)

MONTAŻ 02

1

Nacisnąć i przytrzymać zatrzask blokujący i podnieść pokrywę VIRTUAL GUARD.

2

Włożyć akumulatory do VIRTUAL GUARD, tak jak to pokazano poniżej. Jeśli bieguny baterii zostaną odwrotnie umieszczone, funkcja VIRTUAL GUARD nie będzie działać.

3

Po włożeniu górnej części pokrywy do otworu, popchnąć pokrywę z drugiej strony, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.

Specyfi kacje: Baterie alkaliczne typu D (LR20)
montaż _17