Nastavenie času

Hodiny zobrazujú aktuálny čas. Aktuálny čas môžete zmeniť nasledovnými krokmi.

Čas je možnxé nastaviť iba s použitím diaľkového ovládania.

Diaľkový ovládačPoradie konfigurácie

Bliká

1. Stlačte tlačidlo hodín.

- Zobrazí sa aktuálny čas.

Bliká

 

 

2.

Stlačte tlačidlo hodín.

 

Znížiť

Zvýšiť

 

-

Deň v týždni bude blikať.

 

 

 

 

 

 

 

Stlačte tlačidlo ￿ alebo ￿ na

 

 

 

 

nastavenie dňa v týždni.

Bliká

 

 

3.

Stlačte tlačidlo hodín. Stlačte

 

Znížiť

Zvýšiť

 

 

 

 

tlačidlo ￿ alebo ￿ na

 

 

 

 

nastavenie hodín.

Bliká

 

 

4.

Stlačte tlačidlo hodín. Stlačte

 

Znížiť

Zvýšiť

 

 

 

 

tlačidlo ￿ alebo ￿ na

 

 

 

 

nastavenie minút.

Bliká

 

 

5.

Stlačte tlačidlo hodín.

 

 

 

-

Hodnota, ktorú ste nastavili,

 

 

 

 

bude blikať a nastavenie je

 

 

 

 

dokončené.

Zrušenie nastavení

- Stlačte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na zrušenie

nastavenia a ukončenie režimu nastavenia času.

 

Diaľkový ovládač

- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu

hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.

 

PREVÁDZKA 03

prevádzka _25