Pilot

 

Kolejność konfiguracji

Miga

4.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

Tygodniowy. Nacisnąć

Zmniejszenie

Zwiększenie

przycisk ￿ lub ￿, aby ustawić

 

 

 

 

tryb odkurzania.

Miga

-

Można wybrać tryb odkurzania

 

 

Auto lub Powtarzający.

 

5.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

Tygodniowy.

Miga

-

Ustawiona wartość będzie

 

migać, ustawienie jest

 

 

 

 

zakończone.

 

Po zakończeniu ustawień,

Miga

 

ustawiony dzień tygodnia

 

 

miga. Teraz można przejść

 

 

do etapu ( 2 ) i dodać kolejny

 

 

dzień tygodnia.

-Po naciśnięciu przycisku Start/Stop w trakcie ustawiania tygodniowej rezerwacji, rezerwacja dla bieżącego

Anulowanie ustawień ustawionego dnia tygodnia zostanie anulowana. Ponowne naciśnięcie przycisku, robot odkurzający przejdzie w tryb ustawiania rezerwacji.

 

- Jeżeli żadna cyfra nie zostanie wprowadzona w ciągu 1

Czas przerwy

minuty w trybie ustawiania godziny, robot automatycznie

 

wyjdzie z trybu ustawiania rezerwacji.

36_ obsługa