narzędzia i fi ltry do konserwacji

CZYSZCZENIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

Należy pamiętać o metodach czyszczenia i konserwacji

W przypadku uszkodzenia przełącznika zasilania, należy

skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby uniknąć jakichkolwiek wypadków.

Nie wolno wykonywać czynności ani używać urządzeń niezainstalowanych przez producenta, które mogą skrócić czas eksploatacji robota odkurzającego.

Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego, należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika. Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do niespodziewanego włączenia robota i doprowadzić do wypadków.

Czyszczenie kamery i wizjera czujnika

Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego, należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika.

Nie należy rozpylać bezpośrednio na robota odkurzającego wody, rozpuszczalnika, benzenu i podobnych substancji.

Wizjer czujnika lub kamerę należy delikatnie przetrzeć za pomocą miękkiej szmatki.

Kamera

Wizjer przedniegoczujnika

Wizjer przedniego czujnika i
kamera
Wizjer czujnika wysokości Wizjer tylnego czujnika

38_ konserwacja