Ładowanie

Aby robot odkurzający powrócił do stacji ładującej w celu naładowania akumulatora, należy nacisnąć przycisk Ładowanie.

Po włączeniu robota odkurzającego, nacisnąć przycisk (), aby anulować pracę robota, następnie nacisnąć przycisk Ładowanie.

1.Nacisnąć przycisk Ładowanie.

- (“ ”) pojawia się na wyświetlaczu i robot odkurzający powróci do stacji ładującej w celu ponownego naładowania.

2.Aby wyłączyć robota odkurzającego, gdy powróci do stacji ładującej,

nacisnąć przycisk ().

3. Aby sprawdzić funkcję automatycznego ładowania, nacisnąć przycisk Ładowanie, gdy robot odkurzający jest w odległości mniejszej niż 1,5 m od stacji ładującej.

Używanie pilota

OBSŁUGA 03

Rozwiązywanie problemów z robotem odkurzającym, który nie wraca do stacji ładującej

-Sprawdzić ustawienie stacji ładującej

-Stacja znajduje się w miejscu, z którego nie może poprowadzić do siebie stacji ładującej.

-Stacja jest oddalona o ponad 5 m od robota odkurzającego.

: Czas powrotu robota odkurzającego do stacji ładującej może być dłuższy.

W następujących przypadkach, należy ręcznie naładować robot odkurzający.

-Gdy stacja ładująca jest zainstalowana w rogu.

-Gdy akumulator zostały całkowicie rozładowany.

-Gdy robot odkurzający zablokował się na przeszkodzie (jest pomiędzy meblami itp.)

-Gdy robot odkurzający nie może przejechać nad progiem do pomieszczenia z ustawioną stacją ładującą.

Używanie przycisków na głównym module

obsługa _29