KODY BŁĘDÓW:

KOD BŁĘDU

 

PRZYCZYNAROZWIĄZANIE

 

 

 

 

 

Robot odkurzający

• Wyłączyć zasilanie na dole robota

 

 

zablokował się podczas

odkurzającego i przenieść go w inne miejsce.

 

 

nawigowania.

 

 

• Na szczotce znajduje się

• Wyłączyć zasilanie na dole robota

 

 

obca substancja (nitka,

odkurzającego i usunąć obcą substancję ze

 

 

papier, zabawka itd.)

szczotki.

 

• W lewym kole napędowym

• Wyłączyć zasilanie na dole robota

 

 

znajduje się obca substancja

odkurzającego i usunąć obcą substancję z

 

 

(nitka, papier, zabawka itd.)

lewego koła napędowego.

 

• W prawym kole napędowym

• Wyłączyć zasilanie na dole robota

 

 

znajduje się obca substancja

odkurzającego i usunąć obcą substancję z

 

 

(nitka, papier, zabawka itd.)

prawego koła napędowego.

 

Sprawdzić czujnik zderzaka.

• Wyłączyć na dole, następnie usunąć

 

 

 

przeszkodę z przodu robota odkurzającego

 

 

 

lub przenieść robot w inne miejsce.

 

Na czujniku przeszkód

• Wyłączyć zasilanie na dole robota i za pomocą

 

 

znajduje się obca substancja

miękkiej szmatki usunąć obcą substancję z

 

 

(kurz, plama itd.).

przedniego i tylnego wizjera czujnika.

 

Na czujniku wysokości

• Wyłączyć zasilanie na dole robota i za pomocą

 

 

znajduje się obca substancja

miękkiej szmatki usunąć obcą substancję

 

 

(kurz, plama itd.).

z przedniego i tylnego wizjera czujnika

 

 

 

wysokości.

 

• Nie jest włożony pojemnik na

• Włożyć pojemnik i docisnąć go tak, aby

 

 

kurz.

usłyszeć dźwięk „kliknięcia”.

 

• Na bocznej szczotce znajduje

• Wyłączyć zasilanie na dole robota i usunąć

 

 

się obca substancja (nitka,

obcą substancję z bocznej szczotki obrotowej.

 

 

szmatka itd.).

 

 

 

 

 

Po naciśnięciu przycisku Start/Stop lub wyłączeniu zasilania kod błędu zniknie.

50_ rozwiązywanie problemów