Informace o čidle IrDA

Přenos infračerveného signálu nemusí být v POZOR lokalitách s halogenovým osvětlením nebo venku

bezproblémový.

Robotický vysavač používá 3 typy infračervených zařízení a tak nemusí fungovat, jestliže je před nimi zařízení s vyšší prioritou.

[priorita infračerveného signálu]

> >

03

• Při ovládání robotického vysavače pomocí

Dálkový

Virtual

Dobíjecí stanice

ovladač

guard

 

dálkového ovladače může robotický vysavač

 

 

 

 

překračovat zeď vytvořenou zařízením VIRTUAL

 

 

 

GUARD nebo narazit do překážky, protože signál z dálkového ovladače má vyšší prioritu než signál ze zařízení VIRTUAL GUARD.

Pokud používáte robotický vysavač na malých plochách nebo na malé vzdálenosti, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.

Modul VIRTUAL GUARD instalujte v určité vzdálenosti od dobíjecí stanice. V opačném případě může dojít k přerušování dobíjení.

Pokud používáte více robotických vysavačů současně, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.

PROVOZ

provoz _27