Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD

Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna stena).

Tlačidlo Mode/

Indikátor režimu Power (Režim/ Napájanie)

Snímač detekcie

hlavnej jednotky

Snímač detekcie vzdialenosti

Činnosti tlačidiel1. Činnosti indikátorov režimu

- Režim plota (virtuálna stena): Bliká červený indikátor.

-Vypnuté: Indikátor nesvieti.

\

2. Nastavenie režimu

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo Mode/Power (Režim/Napájanie), zvolí sa v tejto fáze režim plota (virtuálna stena) Vypnutie napájania.

Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa líšiť v závislosti od prostredia a charakteru pohybov robota.

Tvorba plota (virtuálnej steny)

Zariadenie VIRTUAL GUARD vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú robotický vysávač nemôže prekročiť.

Napríklad pred kvetináčmi, nábytkom, vstupnými dverami atď.

1.Režim plota (virtuálna stena) vyberte pomocou tlačidla Mode/Power (Režim/Napájanie).

-Indikátor režimu bude blikať načerveno.

Snímač vzdialenosti

Vytvorí sa plot (virtuálna stena).

2.Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte predoblasť, pre ktorú chcete vstup robotického vysávača zablokovať.

-Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte tak, aby snímač detekcie vzdialenosti mohol vytvoriť neviditeľnú bariéru, cez ktorú robotický vysávač neprejde.

26_ prevádzka