Maksymalnie odkurzanie

Robot odkurzający będzie się poruszać i odkurzać do wyczerpania akumulatora, czyli do stanu, gdy na wskaźniku akumulatora będzie mrugać jedna kreska.

Jeżeli odkurzanie rozpocznie się z robotem odkurzającym

umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie skrócony – robot odkurzający zapamięta pierwotną pozycję.

Jeżeli robot odkurzający uruchomi bieżący tryb odkurzania w lokalizacji innej niż stacja ładująca i nie znajdzie stacji ładującej podczas odkurzania, zatrzyma się w pobliżu miejsca, w którym rozpoczęło się odkurzanie.

Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, robot odkurzający automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).

Przycisk na

Przycisk na pilocie

Kolejność

głównym module

konfiguracji

 

 

1.

Ustawić tryb.

 

 

3 razy

 

 

2 razy w trybie ładowania

2. Anulować tryb.

Tryb Normalny

Informacje o funkcji wznawiania odkurzania

• Jeżeli robot odkurzający uzna, że odkurzanie zostało

UWAGA

zakończone, wznowienie odkurzania nie zostanie przeprowadzone.

Tryb Turbo

Przeniesienie robota odkurzającego w trakcie ładowania lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez robot odkurzający, że odkurzanie zostało zakończone. (Nie zostanie ono wówczas wznowione).

Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić robota PRZESTROGA odkurzającego lub naciskać przycisków. W przeciwnym

razie robot odkurzający uzna, że odkurzanie zostało zakończone i rozpocznie je od początku.

Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w trybie Turbo.

Po każdym naciśnięciu przycisku czujnika kurzu, ikona czujnika kurzu na panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po włączeniu ikony czujnika kurzu, można rozpocząć odkurzanie w trybie czujnika kurzu.

Tryb czujnika kurzu

32_ obsługa