Panel displeja

2

 

3

1

4

 

5

7

6

C

A B

8 9 10

ČASŤ S DISPLEJOM

1. Číselný displej

-Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje displej časovača, stav priebehu a chybové kódy.

2. Týždenná rezervácia

-Keď nastavíte týždennú rezerváciu na spustenie vysávania v stanovenom čase v konkrétnom dni v týždni, rozsvieti sa ikona pre zvolený deň v týždni.

3. Indikátor stavu batérie

-Nabíjanie: V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.

-Počas používania: Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky znižuje o každý stupeň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň bude blikať, čím zobrazuje nízku úroveň „Lo“.)

4. Časovač

-Ikona časovača sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.

5. Režim snímača prachu

-Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu snímača prachu.

6. Režim Turbo

-Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu Turbo.

7. Displej režimu vysávania

-Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.

(A)Automatický režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.

(B)Bodový režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu bodového vysávania.

(C)Maximálny režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.

ČASŤ S TLAČIDLAMI

8. Režim vysávania

-Stlačením vyberiete režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením tlačidla ().

9. Start/Stop (Spustiť/Zastaviť)

-Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.

10.Nabíjanie

-Po stlačení tohto tlačidla sa robotický vysávač vráti do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.

MONTÁŽ 02

montáž _19