Panel s displejem

2

 

3

1

4

 

5

7

6

C

A B

8 9 10

SESTAVENÍ 02

DISPLEJ

1. Číselný displej

-Pomocí číslic, písmen a grafi ky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.

2. Týdenní program

-Pokud jste nastavili týdenní program tak, aby se zahajoval úklid v určitou dobu v konkrétním dnu v týdnu, svítí ikona příslušného dne v týdnu.

3. Indikátor stavu baterie

-Dobíjení baterie: Zobrazuje postup dobíjení ve 3 krocích.

-Při použití: Zobrazuje stav nabití baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých úrovních od FULL (NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň nabití a zobrazí se nápis „Lo“.)

4. Časovač

-Je-li naplánován úklid, svítí ikona plánovaného úklidu.

5. Režim prachového čidla

-Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim prachového čidla.

6. Režim Turbo

-Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim Turbo.

7. Displej režimu úklidu

-Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.

(A)Automatický režim : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.

(B)Režim intenzivního úklidu : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.

(C)Režim maximálního výkonu : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.

TLAČÍTKA

8. Režim úklidu

-Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka ( ) zahájíte úklid.

9. Start/Stop

-Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.

10.Dobíjení

-Po stisknutí tlačítka se robotický vysavač vrátí do dobíjecí stanice k dobití baterie.

sestavení _19