Cài đặt

Tăng tốc tải về

Cài đặt thiết bị để tải về các file lớn hơn 30 MB, nhanh hơn qua Wi-Fi và các mạng di động cùng lúc. Tín hiệu Wi-Fi càng mạnh, tốc độ tải về sẽ càng nhanh.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cai đăt kêt nôi khac Tăng tốc tải về.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về các file qua mạng di động.

Khi bạn tải các file lớn, thiết bị có thể bị nóng lên. Nếu thiết bị vượt quá nhiệt độ đã cài đặt, tính năng sẽ bị tắt đi.

Nếu các tín hiệu mạng không ổn định, tốc độ và hoạt động của tính năng này có thể bị ảnh hưởng.

Nếu các kết nối Wi-Fi và mạng di động có tốc độ truyền dữ liệu tương đối khác nhau, thì thiết bị có thể chỉ sử dụng kết nối nhanh nhất.

Tính năng này hỗ trợ Giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) 1.1 và Bảo mật giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTPS). Tính năng này không thể được sử dụng với các giao thức khác, như FTP.

Âm thanh va thông báo

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh va thông báo.

Chế độ âm thanh: Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ yên lặng.

Âm lượng: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.

Nhạc chuông và âm thanh: Thay đổi cài đặt nhạc chuông và âm thanh hệ thống.

Rung: Thay đổi cài đặt rung.

Hiêu ưng va chất lương âm thanh: Cấu hình cài đặt âm thanh khác.

Không làm phiền: Đặt thiết bị ở chế độ tắt tiếng cuộc gọi đến và các âm thanh thông báo, ngoại trừ các ngoại lệ đã cho phép.

Thông báo trên màn hình khóa: Cài đặt hiển thị hoặc không hiển thị nội dung thông báo trên màn hình khóa.

109