Ứng dụng

Anh ảo

Chụp một loạt ảnh trong khi quay tròn chủ thể để tạo chế độ xem từ nhiều góc. Bạn có thể xem một chủ thể từ nhiều góc khác nhau bằng cách kéo ngón tay sang trái hoặc phải trên ảnh.

1

2

3

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Anh ảo.

Đặt chủ thể ở giữa màn hình xem trước và chạm vào .

Di chuyển thiết bị từ từ xung quanh chủ thể theo một chiều để chụp thêm ảnh.

Khi mũi tên hoàn toàn chuyển sang màu vàng hoặc khi bạn ngừng xoay quanh chủ thể, thiết bị sẽ tự động ngừng chụp ảnh.

Xem ảnh chụp ảo

1

2

3

Trên màn hình xem trước, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào .

Kéo ngón tay sang trái hoặc phải trên màn hình hoặc từ từ xoay thiết bị sang trái hoặc phải để xem chủ thể từ các góc khác nhau.

72