Ứng dụng

Sử dụng Quản lý Thông minh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Quản lý Thông minh và chọn một tính năng.

Pin

Kiểm tra lượng pin còn lại và thời gian sử dụng thiết bị. Đối với thiết bị có mức pin yếu, hãy duy trì lượng pin bằng cách bật các tính năng tiết kiệm pin và đóng các ứng dụng đang tiêu hao lượng pin quá mức.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bộ nhớ

Kiểm tra trạng thái dung lượng bộ nhớ đã sử dụng và còn trống. Bạn có thể xóa các file thừa và chưa dùng đến hoặc gỡ bỏ các ứng dụng bạn không dùng nữa.

RAM

Kiểm tra dung lượng RAM còn trống. Bạn có thể đóng các ứng dụng chạy ngầm và giảm dung lượng RAM bạn đang sử dụng để tăng tốc thiết bị.

Bảo mật thiết bị

Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị. Tính năng này sẽ quét thiết bị của bạn để tìm phần mềm độc hại.

80