Phụ lục

Cài đặt thông báo đè̀n flash

Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe, rồi chạm vào công tắc Flash thông báo để bật.

Tắt tấ́t cả âm thanh

Cài đặt thiết bị tắt tất cả âm thanh thiết bị như âm thanh công cụ truyền thông và giọng của người gọi trong suốt cuộc gọi.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe, rồi chạm vào công tắc Tắt tấ́t cả âm thanh để bật.

Cài đặt chú thích

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe Phụ đề Samsung (CC) hoặc Phụ đề Google (CC), rồi chạm vào công tắc để bật.

Chọn tùy chọn để cấu hình cài đặt chú thích.

Điều chỉnh cân bằng âm thanh

Cài đặt thiết bị để điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe.

1

2

Kết nối một tai nghe với thiết bị và đeo nó.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe Cân bằng âm thanh trái/phải.

3 Kéo thanh điều chỉnh sang trái hoặc phải và điều chỉnh cân bằng âm thanh.

134