Thông tin cơ bản

Chia sẻ file với các danh bạ

Chia sẻ file với các danh bạ của bạn bằng cách sử dụng tính năng chia sẻ đơn giản. Thao tác sau là một ví dụ về việc chia sẻ hình ảnh.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1

2

3

Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Chia sẻ Chia se đơn gian.

Nếu bạn sử dụng tính năng này lần đầu, hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Số điện thoại của bạn sẽ được xác minh và sau đó tính năng chia sẻ đơn giản sẽ được kích hoạt.

4 Chọn người nhận và chạm vào H.TÂT.

Nếu thiết bị của người nhận không hỗ trợ tính năng chia sẻ đơn giản, thì một liên

kết dẫn tới file sẽ được gửi tới họ qua tin nhắn văn bản. Liên kết sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi chia sẻ file qua mạng di động.

47