Thông tin cơ bản

Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây

nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.

Nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình được Samsung chấp thuận. Miếng dán bảo vệ màn hình không được chấp thuận có thể làm bộ cảm biến bị lỗi.

Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Các phím
PhímChức năng
Nguồn

Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị.

Nhấn để bật hoặc khóa màn hình.

 

Gần đây

Chạm để mở danh mục gần đây.

Chạm và giữ để khởi chạy chế độ xem chia đôi màn hình.

 

 

Nhấn để bật màn hình trong khi màn hình bị khóa.

Trang chính

Nhấn để trở về màn hình chờ.

 

Nhấn và giữ để khởi chạy Google.

Trở về

Chạm để trở về màn hình trước đó.

 

 

 

Âm lượng

Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

 

 

 

7