Ứng dụng

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhac

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn.

Play Phim

Xem video được lưu trên thiết bị của bạn và tải về nội dung khác nhau để xem từ CH Play.

Play Sách

Tải về sách khác nhau từ CH Play và đọc sách.

Play Newsstand

Đọc tin tức và tạp chí khiến bạn quan tâm ở một vị trí thuận tiện.

Chơi tro chơi

Tải về trò chơi từ CH Play và cùng chơi với người khác.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với người khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với người khác.

Ảnh

Quản lý ảnh, album và video mà bạn đã lưu trên thiết bị và đã tải lên Google+.

96