Ứng dụng

Cài đặt máy ảnh

Cài đặt nhanh

Trên màn hình xem trước, sử dụng các cài đặt nhanh sau đây.

Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

: Chọn một hiệu ứng bộ lọc để sử dụng khi chụp ảnh hoặc quay video. Để tải về thêm các hiệu ứng, chạm vào Tải về.

: Sử dụng chế độ này để chụp ảnh với màu tươi và tái tạo các chi tiết ở vùng sáng và tối.

: Chọn một phương pháp đo sáng. Chế độ này xác định cách tính giá trị ánh sáng. Trọng tâm sử dụng ánh sáng ở phần giữa của ảnh để tính toán độ phơi sáng của ảnh. Điểm sử dụng ánh sáng ở khu vực trung tâm được tập trung của ảnh để tính toán độ phơi sáng của ảnh. Ma trận đo sáng trung bình trên toàn cảnh.

: Chọn thời lượng trì hoãn trước khi máy ảnh tự động chụp ảnh.

: Điều chỉnh thanh trượt này để chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng hơn.

: Bật hoặc tắt đèn flash.

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình xem trước, chạm vào .

Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

Kích thước ảnh (sau) / Kích thước ảnh (trước): Chọn độ phân giải cho ảnh. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Kích thước video (sau) / Kích thước video (trước): Chọn độ phân giải cho video. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại video có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Điều khiển bằng thao tac: Đặt thiết bị để nhận diện lòng bàn tay của bạn, nhờ đó bạn có thể dùng thiết bị để tự chụp chân dung.

Lưu anh dang xem trươc: Đảo ngược hình ảnh để tạo ra một hình ảnh phản chiếu của cảnh ban đầu, khi chụp ảnh bằng máy ảnh trước.

76