Phụ lục

Điều chỉnh màu săc

Điều chỉnh cách thức hiển thị màu trên màn hình nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt các màu. Thiết bị thay đổi màu thành các màu dễ nhận ra hơn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Điều chỉnh màu săc, rồi chạm vào công tắc để bật. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quy trình điều chỉnh màu sắc.

Nghe

Phat hiên âm thanh

Thiết bị sẽ rung khi phát hiện tiếng chuông cửa của bạn hoặc tiếng khóc trẻ em.

Phat hiên tre khóc

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe Phat hiên âm thanh, sau đó chạm vào công tắc Phat hiên tre khóc để bật. Thiết bị sẽ rung khi nó phát hiện âm thanh và cảnh báo sẽ được lưu làm nhật ký.

Phat hiên chuông cưa

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe Phat hiên âm thanh, sau đó chạm vào công tắc Phat hiên chuông cưa để bật.

Chạm vào để thực hiện ghi chuông cửa.

Thiết bị sẽ phát hiện và ghi chuông cửa.

3 Chạm vào và bấm chuông cửa nhà bạn để kiểm tra xem có được ghi đúng không. Khi thiết bị phát hiện âm thanh chuông cửa, chạm vào OK.

Để thay đổi âm thanh chuông cửa, chạm vào Đổi âm thanh chuông cửa. Thiết bị sẽ rung khi nó phát hiện âm thanh và cảnh báo sẽ được lưu làm nhật ký.

133