Thông tin cơ bản

3 Các mẫu máy một SIM: Đặt thẻ SIM hoặc USIM trên khay thẻ SIM với các chốt màu vàng hướng xuống dưới.

Các mẫu máy hai SIM: Đặt thẻ SIM hoặc USIM trên khay thẻ SIM với các bản mạch tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Đặt thẻ SIM hoặc USIM chính vào khay thẻ SIM 1 ( 1 ) và thẻ SIM hoặc USIM phụ vào khay thẻ SIM 2 ( 2 ).

Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

4 Gắn khay thẻ SIM trở lại vào khe khay thẻ SIM.

Tháo thẻ SIM hoặc USIM

1

2

Chèn pin chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ SIM để mở khay.

Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra từ khe cắm khay thẻ SIM.

10