Phụ lục

Cài đặt các tính năng văn bản sang giọng nói

Thay đổi các cài đặt cho các tính năng văn bản sang giọng nói được sử dụng khi Voice Assistant được bật như các ngôn ngữ, tốc độ, .v.v.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Tùy chọn văn bản sang giọng nói, sau đó sử dụng các chức năng sau:

CÔNG CỤ TTS ƯU TIÊN: Chọn một công cụ cho tính năng chuyển văn bản sang giọng nói.

Tốc độ nói: Điều chỉnh tốc độ nói cho tính năng chuyển văn bản sang giọng nói.

Trạng thái ngôn ngữ mặc định: Xem trạng thái của ngôn ngữ hiện tại cài đặt cho tính năng văn bản sang giọng nói.

Sử dụng bàn phím để nhập văn bản

Để hiển thị bàn phím, chạm vào ô nhập văn bản và sau đó chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Để bật tính năng nhập liệu nhanh, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn, sau đó chạm vào công tắc Nhập liệu nhanh để bật.

Khi bạn chạm vào bàn phím bằng ngón tay, thiết bị sẽ đọc lên các phím ký tự bên dưới ngón tay bạn. Khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, hãy thả ngón tay khỏi menu để lựa chọn ký tự đó. Ký tự được nhập và thiết bị sẽ đọc lên văn bản đó.

Nếu Nhập liệu nhanh chưa được bật, thả đầu ngón tay của bạn khỏi ký tự bạn muốn và sau đó chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Nhập các ký tự bổ sung

Chạm và giữ một phím trên bàn phím để nhập các ký tự bổ sung có sẵn cho phím đó. Một cửa sổ pop-up xuất hiện trên phím hiển thị các ký tự sẵn có. Để chọn một ký tự, kéo ngón tay của bạn trên cửa sổ pop-up đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn và thả ra.

130