Thông tin cơ bản

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

Vuốt

Vuốt sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng để xem các bảng khác. Vuốt lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

Tách ra và chụm vào

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

20