Phụ lục

4

5

Điều chỉnh kích thước khung hoặc vẽ một đường quanh khu vực bạn muốn hạn chế.

Chạm vào H.TẤT.

Thiết bị hiển thị khu vực hạn chế. Vùng hạn chế sẽ không phản ứng khi bạn chạm vào và các phím cứng của thiết bị sẽ bị tắt.

Để tắt chế độ kiểm soát ứng dụng, nhấn và giữ phím Trang chính và phím âm lượng xuống cùng lúc.

Khóa băng hướng

Tạo tổ hợp theo hướng để mở khóa màn hình.

1

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Khóa băng hướng, rồi chạm

 

vào công tắc để bật.

2

Kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải trên bốn lần rồi chạm vào

 

TIẾP TỤC.

3

4

Vẽ lại tổ hợp theo hướng để xác minh và chạm vào XÁC NHẬN.

Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình phòng khi bạn quên tổ hợp.

Lời nhắc thông báo

Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra vào thời gian nghỉ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Lời nhắc thông báo, rồi chạm vào công tắc để bật.

Để cài đặt thiết bị rung khi bạn có thông báo chưa kiểm tra, chạm vào công tắc Rung để bật.

Để cài đặt thiết bị bật chỉ báo LED khi bạn có thông báo chưa kiểm tra trong khi màn hình tắt, chạm vào công tắc Đèn LED thông bao để bật.

Để cài đặt khoảng nghỉ giữa các lần nhắc nhở, chạm vào Thời lượng nhắc nhở.

Để cài đặt ứng dụng thông báo cho bạn về các thông báo, chọn ứng dụng dưới Chọn ứng

dụng.

138