Ứng dụng

Chế độ chuyên nghiệp

Chụp ảnh trong khi điều chỉnh các tùy chọn chụp khác nhau, như giá trị phơi sáng và giá trị ISO.

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Chuyên nghiệp. Chọn các tùy chọn và tùy chỉnh cài đặt để chụp ảnh.

: Chọn hiệu ứng màu. Để tạo hiệu ứng màu của riêng bạn, chạm vào Tông mau 1 hoặc Tông mau 2.

: Thay đổi chế độ lấy nét. Kéo thanh điều chỉnh về phía hoặc để điều chỉnh lấy nét thủ công. Để chuyển sang chế độ lấy nét tự động, kéo thanh điều chỉnh về phía AUTO.

: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp để ảnh có dải màu sắc trung thực như thật.

: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, thiết lập ISO càng cao thì càng có thể gây nhiễu cho ảnh.

: Thay đổi giá trị phơi sáng. Giá trị này xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.

Lưu các cài đặt hiện tại thành cài đặt tùy chỉnh

Trên màn hình xem trước, chạm vào Tùy chỉnh Lưu cài đặt hiện tại, chọn tên rồi sau đó chạm vào LƯU.

Để sử dụng cài đặt đã lưu cho máy ảnh, mở màn hình xem trước, chạm vào Tùy chỉnh, rồi chọn một tên.

64