Thông tin cơ bản

Các mẫu máy hai SIM:

1 Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ SIM để mở khay.

Đảm bảo rằng chốt đẩy vuông góc với lỗ. Nếu không, thiết bị có thể bị hỏng.

2 Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra khe cắm khay thẻ SIM.

9