Ứng dụng

Thay đổi chế độ ghi

Chạm vào để chọn một chế độ từ danh sách.

Chuẩn: Đây là một chế độ ghi thông thường. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh chúng.

Phỏng vấ́n: Micro nhạy cảm với các âm thanh từ hai hướng. Trong chế độ này, cả phía trên cùng và dưới cùng của thiết bị nâng lên bằng với lượng âm thanh. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh chúng.

Ghi nhớ thoại: Thiết bị ghi lại giọng nói của bạn và đồng thời chuyển đổi nó thành văn bản trên màn hình. Để có các kết quả tốt nhất, hãy giữ thiết bị gần miệng của bạn và nói to và rõ ràng ở một nơi yên tĩnh. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh chúng.

Nếu ngôn ngữ hệ thống bản ghi nhớ thoại không khớp với ngôn ngữ bạn đang nói, thiết bị sẽ không nhận dạng giọng nói của bạn. Trước khi sử dụng tính năng này, chạm vào ngôn ngữ hiện tại để đặt ngôn ngữ hệ thống bản ghi nhớ thoại.

Phát ghi nhớ thoại đã chọn

Khi bạn xem lại bản ghi phỏng vấn, bạn có thể tắt tiếng hoặc bỏ tắt tiếng nguồn âm thanh nhất định trong bản ghi.

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools Ghi âm.

Chạm vào Bản ghi và chọn bản ghi nhớ thoại đã ghi trong chế độ phỏng vấn.

90