Ứng dụng

Quản lý Thông minh

Giới thiệu

Quản lý Thông minh cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, lưu trữ, RAM và bảo mật hệ thống của thiết bị. Bạn cũng có thể tự động tối ưu hóa thiết bị bằng một chạm.

Sử dụng tính năng tối ưu hóa nhanh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Quản lý Thông minh XOA TÂT CA.

Tính năng tối ưu hóa nhanh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị qua các hoạt động sau đây.

Xác định các ứng dụng tiêu hao lượng pin quá mức và xóa một số bộ nhớ.

Xóa các file không cần thiết và đóng các ứng dụng đang chạy ngầm.

Quét phần mềm độc hại.

79