Thông tin cơ bản

Sạc nhanh

Thiết bị có tính năng sạc nhanh được tích hợp. Bạn có thể sử dụng tính năng này để sạc pin nhanh hơn khi tắt thiết bị hoặc màn hình.

Thông tin về sạc nhanh

Sạc nhanh sử dụng công nghệ sạc pin giúp sạc pin nhanh hơn bằng cách tăng công suất sạc. Thiết bị hỗ trợ tính năng Sạc nhanh thích ứng của Samsung và Qualcomm Quick Charge 2.0.

Để sử dụng tính năng Sạc nhanh trên thiết bị của bạn, kết nối thiết bị với bộ sạc pin hỗ trợ Sạc nhanh thích ứng hoặc Quick Charge 2.0.

Tăng tốc độ sạc

Để tăng tốc độ sạc, tắt thiết bị hoặc màn hình khi bạn sạc pin.

Trong khi sạc pin khi đã tắt thiết bị, biểu tượng xuất hiện trên màn hình.

Bạn không thể sử dụng tính năng sạc nhanh khi màn hình đang bật. Tắt màn hình để tăng tốc độ sạc.

Bạn không thể sử dụng tính năng sạc nhanh tích hợp khi bạn sạc pin bằng cách sử

dụng bộ sạc pin tiêu chuẩn.

Nếu thiết bị nóng lên hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên, tốc độ sạc có thể tự động giảm. Đây là tình trạng vận hành bình thường nhằm tránh làm hỏng thiết bị.

15