Nội dung

Thông tin cơ bản

4Đọc đầu tiên

5Phụ kiện trong hộp

6 Sơ đồ thiết bị

8 Thẻ SIM hoặc USIM

12 Pin

17 Bật và tắt thiết bị

18 Màn hình cảm ứng

21 Màn hình chờ

28 Màn hình khóa

29 Bảng thông báo

33 Nhập văn bản

35 Chụp màn hình

36 Mở các ứng dụng

36 Đa cửa sổ

41 Quản lý thiết bị và dữ liệu

45 Kết nối với TV

47 Chia sẻ file với các danh bạ

48 Chế độ Khẩn cấp

Ứng dụng

49Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

50Điên thoai

54Danh bạ

56Tin nhắn

58Internet

59Email

60Máy ảnh

77Bộ sưu tập

79Quản lý Thông minh

81S Planner

82S Health

85S Voice

87Nhạc

88Video

89Ghi âm

91File của ban

92Samsung Gear

92Ghi nhớ

93Đồng hồ

95Máy tính

95Các ứng dụng Google

Cài đặt

98Giới thiệu

98Wi-Fi

100Bluetooth

102Chế độ Máy bay

102Điểm truy cập di đông và Chia sẻ kêt nôi internet

103Sử dụng dữ liệu

104Quản lý thẻ SIM (các mẫu máy hai SIM)

104Các mạng di động

104NFC và thanh toán

107Cai đăt kêt nôi khac

109Âm thanh va thông báo

2