Ứng dụng

Thông tin bổ sung

S Health được thiết kế để phục vụ các mục đích luyện tập và sức khỏe, không nhằm sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe khác hoặc sử dụng trong chữa bệnh, giảm nhẹ cơn bệnh, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.

Các chức năng, tính năng được cung cấp và các ứng dụng có thể thêm vào S Health có thể khác nhau ở các quốc gia do luật và quy định địa phương khác nhau. Bạn nên kiểm tra các tính năng và ứng dụng được cung cấp trong khu vực cụ thể của bạn trước khi sử dụng.

Các ứng dụng S Health và dịch vụ của nó có thể được thay đổi hoặc chấm dứt mà không báo trước.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu được giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cung cấp thông tin bổ sung để nâng cao sức khỏe của bạn, đồng bộ dữ liệu, phân tích và thống kê dữ liệu hoặc để phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn. (Nhưng nếu bạn đăng nhập vào Samsung account của bạn từ S Health, dữ liệu của bạn có thể được lưu trên server nhằm mục đích sao lưu dữ liệu.) Thông tin cá nhân có thể được lưu giữ cho đến khi hoàn thành xong các mục đích kể trên. Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân được S Health lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn Đặt lại dữ liệu trong menu Cài đặt. Để xóa bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã chia sẻ với các mạng xã hội hoặc được chuyển đến thiết bị lưu trữ, bạn phải xóa chúng riêng biệt.

Bạn có thể chia sẻ và/hoặc đồng bộ dữ liệu của mình với các dịch vụ bổ sung của Samsung hoặc các dịch vụ tương thích của bên thứ ba mà bạn chọn, cũng như với bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối của bạn. Việc truy cập thông tin S Health bởi các dịch vụ bổ sung hoặc thiết bị của bên thứ ba sẽ chỉ được phép khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng không phù hợp các dữ liệu được chia sẻ trên các mạng xã hội hoặc truyền cho người khác. Hãy thận trọng khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác.

Nếu thiết bị được kết nối với các thiết bị đo, xác nhận giao thức truyền thông tin để xác minh sự hoạt động phù hợp. Nếu bạn sử dụng kết nối không dây, như Bluetooth, thiết bị có thể bị ảnh hưởng do nhiễu điện từ từ các thiết bị khác. Tránh sử dụng thiết bị gần các thiết bị khác có truyền sóng vô tuyến.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện cùng với Chính sách quyền riêng tư của S Health trước khi sử dụng.

84