Phụ lục

Trợ giúp thoại (Phản hồi thoại)

Bật hoặc tắt Voice Assistant

Khi bật Voice Assistant, thiết bị sẽ đọc to văn bản trên màn hình hoặc các tính năng được chọn khi bạn chạm vào nó một lần.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Voice Assistant, rồi chạm vào công tắc để bật. Thiết bị sẽ bắt đầu phản hồi thoại.

Để tắt Voice Assistant, chạm vào công tắc và chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Khi bạn bật Voice Assistant lần đầu tiên, phần hướng dẫn sẽ được bắt đầu sau khi bật. Bạn có thể phát lại phần hướng dẫn bằng cách chạm vào Voice Assistant help.

Một số tính năng không khả dụng khi bạn đang sử dụng Voice Assistant.

Điều chỉnh màn hình bằng thao tác ngón tay

Bạn có thể sử dụng nhiều thao tác ngón tay khác nhau để điều khiển màn hình trong khi đang sử dụng Voice Assistant.

Thao tác một đầu ngón tay

Chạm: Đọc to mục dưới đầu ngón tay bạn. Để khám phá màn hình, đặt một đầu ngón tay trên màn hình và di chuyển đầu ngón tay trên màn hình.

Chạm hai lần: Mở mục được chọn. Trong khi các mục đã chọn được đọc lên, khi bạn nghe thấy mục bạn muốn, hãy thả ngón tay khỏi mục đó. Sau đó chạm nhanh vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình hai lần.

Chạm hai lần và giữ màn hình: Di chuyển mục hoặc truy cập tùy chọn khả dụng.

Vuốt sang trái: Di chuyển tới mục trước đó.

Vuốt sang phải: Di chuyển tới mục tiếp theo.

Vuốt lên trên hoặc xuống dưới: Sử dụng tùy chọn gần nhất của menu ngữ cảnh đó hoặc thay đổi cài đặt. Trong chế độ chọn văn bản, di chuyển con trỏ tới hoặc lui để chọn văn bản.

126