Phụ lục

Âm thanh mono

Đầu ra mono kết hợp âm thanh nổi thành một tín hiệu được phát qua tất cả loa của tai nghe. Sử dụng tính năng này nếu bạn bị suy giảm khả năng nghe hoặc nếu một đầu tai nghe thuận tiện hơn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe, rồi chạm vào công tắc Âm thanh mono để bật.

Tự động phản hồi

Khi tính năng tự động phản hồi được kích hoạt, thiết bị sẽ rung kèm âm thanh khi phát nhạc, xem video hoặc chơi game. Thiết bị cũng sẽ rung khi các phím được chạm vào trong các ứng dụng được hỗ trợ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nghe, rồi chạm vào công tắc Tự động phản hồi để bật.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Thao tác và tương tác

Công tắc đa năng

Bạn có thể điều khiển màn hình cảm ứng bằng cách kết nối một công tắc ngoài, chạm vào màn hình hoặc bằng cách di chuyển đầu và các cử chỉ khuôn mặt.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Công tắc đa năng rồi chạm vào công tắc để bật. Nếu các công tắc đa năng không được đăng ký trên thiết bị, chạm vào THÊM CÔNG TẮC và cài đặt các công tắc để điều khiển thiết bị.

Để bật tính năng công tắc đa năng, bạn phải đăng ký ít nhất một công tắc trên thiết bị.

Để cài đặt công tắc điều khiển thiết bị, chạm vào CÀI ĐẶT Công tắc. Để tắt nhanh tính năng này, nhấn phím Trang chính ba lần.

135