Ứng dụng

Internet

Duyệt Internet để tìm kiếm thông tin và đánh dấu các trang web ưa thích của bạn giúp truy cập một cách thuận tiện.

1

Chạm vào Internet trên màn hình Ứng dụng.

2

Chạm vào ô địa chỉ.

3

Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào Đi.

Để xem các thanh công cụ, kéo nhẹ ngón tay của bạn hướng xuống trên màn hình.

Truy cập các tùy chọn khác.

Làm mới trang web hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem các đánh dấu, các trang đã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trang chủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

lưu và lịch sử gần đây của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di chuyển đến trang truy cập trước

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trình quản lý tab của trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đó.

 

 

 

 

 

 

 

duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

58