Thông tin cơ bản

Sử dụng phím cài đặt nhanh

Chạm vào các phím cài đặt nhanh để bật một số tính năng. Vuốt sang trái hoặc phải trên vùng phím để xem thêm phím. Để xem các cài đặt chi tiết hơn, chạm và giữ một phím.

Chạm vào SỬA, chạm và giữ một phím sau đó kéo tới vị trí khác.

S Finder

Tìm kiếm nhiều loại nội dung bằng từ khóa.

Tìm kiếm nội dung trên thiết bị

Mở bảng thông báo và chạm vào S Finder.

Nhập vào từ khóa trong ô tìm kiếm hoặc chạm vào và nói một từ khóa.

Để có kết quả tốt hơn, chạm vào các phím lọc dưới ô tìm kiếm rồi chọn chi tiết lọc.

Cài đặt danh mục tìm kiếm

Bạn có thể đặt các danh mục tìm kiếm để tìm kiếm nội dung trong các ô tìm kiếm cụ thể.

Chạm vào NHIỀU HƠN Chọn vị trí tìm kiếm và chọn thể loại.

Kết nối nhanh

Tự động tìm kiếm thiết bị ở gần và kết nối nhanh với chúng.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hỗ trợ tính năng Kết nối nhanh, hãy kích hoạt

tính năng Wi-Fi Direct hoặc Bluetooth trước khi khởi chạy Kết nối nhanh trên thiết bị của bạn.

Phương pháp kết nối có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị được kết nối hoặc nội dung được chia sẻ.

31