Thông tin cơ bản

3 Chạm vào Chép hoặc Cắt.

Văn bản đã chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

4 Chạm và giữ ở nơi có thể chèn văn bản và chạm vào Dán.

Để dán văn bản mà bạn đã sao chép trước đó, chạm vào Bộ nhớ tạm và chọn một văn bản.

Từ điển

Tra cứu các định nghĩa cho các từ trong khi sử dụng các tính năng nhất định, như khi duyệt các trang web.

1

2

Chạm vào và giữ một từ khi bạn muốn tra cứu.

Nếu từ bạn muốn tra cứu không được chọn, kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn.

Chạm vào Từ điển trên danh sách tùy chọn.

Nếu từ điển không được cài đặt trước trên thiết bị, chạm vào bên cạnh từ điển để tải về.

3 Xem định nghĩa trong cửa sổ pop-up của từ điển.

Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình, chạm vào . Chạm vào định nghĩa trên màn hình để xem thêm các định nghĩa. Trong chế độ xem chi tiết, chạm vào để thêm từ vào danh sách từ yêu thích của bạn hoặc chạm vào TÌM KIẾM TRÊN WEB để sử dụng từ đó như một thuật ngữ tìm kiếm.

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím nguồn đồng thời. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong Bộ sưu tập.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách vuốt tay sang bên trái hoặc phải qua màn hình. Tham khảo Chuyển động va thao tác để biết thêm thông tin.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng và tính năng.

35