Ứng dụng

Samsung Gear

Samsung Gear là một ứng dụng cho phép bạn quản lý thiết bị có thể đeo trên người của Gear. Khi bạn kết nối thiết bị với Gear, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và ứng dụng của Gear.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools Samsung Gear.

Chạm vào KẾT NỐI VỚI GEAR để kết nối thiết bị với Gear. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Ghi nhớ

Tạo bản ghi nhớ và sắp xếp theo thể loại.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools Ghi nhớ.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào trên danh sách các ghi nhớ và nhập một ghi nhớ. Trong khi soạn ghi nhớ, sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

Thể loại: Tạo hoặc cài đặt một thể loại.

Ảnh: Chèn ảnh.

Thoai: Ghi âm giọng nói để chèn vào.

Nhiệm vụ: Thêm các ô chọn ở đầu mỗi hàng để tạo danh sách nhiệm vụ. Để lưu ghi nhớ, chạm vào LƯU.

Để chỉnh sửa một ghi nhớ, chạm vào một ghi nhớ sau đó chạm vào nội dung ghi nhớ.

Tìm kiếm ghi nhớ

Chạm vào TÌM KIẾM trên danh mục các ghi nhớ và nhập một từ khóa để tìm kiếm các ghi nhớ có chứa từ khóa.

92