Cài đặt

Cai đăt kêt nôi khac

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển các tính năng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cai đăt kêt nôi khac.

In: Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in các file. Tham khảo In để biết thêm thông tin.

MirrorLink: Sử dụng tính năng MirrorLink để điều khiển các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn trên màn hình head unit của xe. Tham khảo MirrorLink để biết thêm thông tin.

Tăng tốc tải về: Đặt thiết bị tải về các file lớn hơn 30 MB, nhanh hơn qua mạng Wi-Fi và mạng di động cùng lúc. Tham khảo Tăng tốc tải về để biết thêm thông tin.

VPN: Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

Ứng dụng nhắn tin mặc định: Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho việc nhắn tin.

In

Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.

Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Thêm chương trình máy in

Thêm chương trình máy in cho máy in bạn muốn kết nối với thiết bị.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cai đăt kêt nôi khac In Tải về plug-in.

Tìm kiếm chương trình máy in trong CH Play.

Chọn chương trình máy in và cài đặt.

107