Thông tin cơ bản

Màn hình chờ

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các widget, phím tắt của các ứng dụng và nhiều hơn thế nữa.

Để xem các bảng khác, vuốt sang trái hoặc sang phải.

Một widget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một thư mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ứng dụng yêu thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉ báo màn hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu tượng màn hình ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21