Ứng dụng

Chụp ngắt quang

Tự chụp ảnh chân dung theo chế độ ngắt quãng và lưu ảnh bạn muốn.

1

2

3

4

Trên màn hình xem trước, chạm vào để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.

Chạm vào CHẾ ĐỘ Chụp ngắt quang.

Khi thiết bị phát hiện ra khuôn mặt của bạn, chạm vào cảm biến ở mặt sau của thiết bị để tự chụp ảnh. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình để chụp ảnh.

Thiết bị sẽ chụp bốn ảnh với các khoảng ngắt quãng hai giây.

Để dùng lòng bàn tay chụp ảnh, chạm vào rồi chạm vào công tắc Điều khiển bằng thao tác để bật. Đưa lòng bàn tay của bạn lên máy ảnh trước. Sau khi nhận dạng lòng bàn tay bạn, thiết bị sẽ chụp ảnh sau hai giây.

Chọn ảnh bạn muốn lưu và chạm vào LƯU.

Tải các chế độ

Tải về nhiều chế độ chụp hơn từ Galaxy Apps.

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Tải về.

Một số chế độ chụp ảnh được tải về không thể truy cập được tất cả các tính năng. Có thể không vuốt được sang phải để xem danh sách các chế độ và không vuốt được sang trái để xem ảnh đã chụp và video đã quay.

75