Cài đặt

Thông báo ứng dụng: Thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng.

Đèn LED thông bao: Đặt thiết bị để bật chỉ báo LED trong khi pin đang sạc, khi bạn nhận được thông báo hoặc khi bạn ghi âm giọng nói.

Màn hình

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình.

Độ sáng: Điều chỉnh độ sáng của màn hình.

Font: Thay đổi kích thước và loại font.

Thời gian sáng màn hình: Cài đặt thời gian thiết bị chờ trước khi tắt màn hình.

Nghi thông minh: Cài đặt thiết bị để ngăn màn hình bị tắt trong khi bạn đang nhìn vào màn hình.

Chế độ màn hình: Thay đổi chế độ màn hình để điều chỉnh màu và độ tương phản của màn hình.

Chế độ bảo vệ màn hình: Cài đặt thiết bị khởi động một trình bảo vệ màn hình khi thiết bị của bạn đang sạc hoặc được kết nối với dock để bàn.

Chuyển động va thao tác

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chuyển động va thao tác.

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Gọi trực tiếp: Cài đặt thiết bị để thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách nhấc và cầm thiết bị gần tai trong khi xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ.

110