Ứng dụng

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

T.kiếm bằng giọng nói

Tìm kiếm nhanh các mục bằng cách đọc từ khóa hoặc cụm từ.

Cài đặt Google

Cấu hình cài đặt cho một số tính năng được Google cung cấp.

97