Thông tin cơ bản

Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu, để nhấn một phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy dùng ngón tay chạm vào đó.

Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng hoặc màn hình hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

19