Thông tin cơ bản

Chế độ siêu tiết kiệm pin

Sử dụng chế độ này để kéo dài mức pin của thiết bị. Ở chế độ siêu tiết kiệm pin, thiết bị thực hiện các hoạt động sau:

Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.

Hạn chế các ứng dụng có thể dùng thành chỉ các ứng dụng cần thiết và được chọn.

Tắt kết nối dữ liệu di động khi màn hình tắt.

Tắt các tính năng Wi-Fi và Bluetooth.

Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Pin Chế độ siêu tiết kiệm pin rồi chạm vào công tắc để bật.

Để tắt chế độ siêu tiết kiệm pin, chạm vào NHIỀU HƠN Tắt chế độ Siêu tiết kiệm pin.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào Tắt nguồn.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

17