Thông tin cơ bản

3

4

Kết nối thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị. Sau đó ngắt kết nối thiết bị cũ ra khỏi máy tính.

5

6

Kết nối thiết bị mới của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu sang thiết bị mới.

Sử dụng thiết bị làm ổ đĩa di động để truyền dữ liệu

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

1

2

3

Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Tháo cáp có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.

Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Mở bảng thông báo, sau đó chạm vào Được kết nối như thiết bị media Thiêt bi media (MTP).

Chạm vào May anh (PTP) nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.

Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

42