Thông tin cơ bản

Các tùy chọn màn hình chờ

Trên Màn hình chờ, chạm và giữ một vùng trống hoặc chụm ngón tay vào nhau để truy cập các tùy chọn sẵn có. Bạn có thể tùy chỉnh màn hinh chơ bằng cách thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các bảng màn hình chờ. Bạn cũng có thể đặt hình nền màn hình chờ, thêm các widget cho màn hình chờ và nhiều hơn thế nữa.

Man hình nền: Thay đổi cài đặt hình nền cho Màn hình chờ và màn hình khóa.

Widget: Thêm widget vào màn hình chờ. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình chờ.

Theme: Thay đổi theme của thiết bị. Các yếu tố hiển thị của giao diện, như màu, biểu tượng và hình nền, sẽ thay đổi tùy theo theme được chọn.

Khung lưới màn hình: Thay đổi kích thước lưới để hiển thị nhiều hoặc ít mục hơn trên màn hình chờ.

22