Phụ lục

Vuốt sang trái rồi sang phải trong một chuyển động: Cuộn màn hình lên.

Vuốt sang phải rồi sang trái trong một chuyển động: Cuộn màn hình xuống.

Vuốt lên rồi xuống trong một chuyển động: Di chuyển tới mục đầu tiên trên màn hình.

Vuốt xuống rồi lên trong một chuyển động: Di chuyển tới mục cuối cùng trên màn hình.

Thao tác hai đầu ngón tay

Chạm: Tạm dừng hoặc tiếp tục phản hồi thoại.

Chạm hai lần: Bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại.

Chạm ba lần: Kiểm tra thời gian hiện tại, lượng pin còn lại và chế độ. Để thay đổi các mục được đọc to, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Voice Assistant CÀI ĐẶT Thông tin thanh trạng thái.

Chạm hai lần và giữ màn hình: Bật hoặc tắt chế độ chọn văn bản.

Vuốt sang trái: Di chuyển tới trang tiếp theo. Trong chế độ chọn văn bản, dán văn bản đã sao chép.

Vuốt sang phải: Quay lại trang trước. Trong chế độ chọn văn bản, dán văn bản đã sao chép.

Vuốt lên: Cuộn danh sách xuống. Trong chế độ chọn văn bản, sao chép văn bản được chọn.

Vuốt xuống: Cuộn danh sách lên. Trong chế độ chọn văn bản, chọn tất cả văn bản.

Vuốt theo hướng bất kỳ trên màn hình khóa: Mở khóa màn hình.

Vuốt từ trên màn hình xuống phía dưới: Mở cửa sổ thông báo.

Thao tác ba đầu ngón tay

Chạm: Bắt đầu đọc to các mục từ phía trên.

Chạm hai lần: Bắt đầu đọc từ mục tiếp theo.

Chạm ba lần: Đọc văn bản vừa được chọn và sao chép vào bộ nhớ tạm.

Vuốt sang trái hoặc phải: Mở menu ngữ cảnh và cuộn qua các tùy chọn.

Vuốt lên hoặc xuống: Thay đổi đọc văn bản và chọn độ chi tiết.

127